top of page

Vi fjernar asbest og eternitt

Vi har spesialkompetanse på trygg og miljøvenleg sanering av utvendig asbest og eternitt, og vi er godkjende av Arbeidstilsynet for slik arbeid.

 

Det er kun godkjende verksemder som lovleg kan utføre slikt risikoarbeid.

Vi kjem til deg og fjernar alt du vil bli kvitt på ein trygg måte og til ein rimeleg pris - kontakt oss så ser vi på ditt prosjekt!

bottom of page